Онуфріївська громада

Кіровоградська область, Олександрійський район

Рішення № 3223 від 24 грудня 2021 року

Дата: 18.02.2022 10:25
Кількість переглядів: 293

Фото без опису

 

Фото без опису
ОНУФРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Кіровоградської області
десята сесія Онуфріївської селищної ради
восьмого скликання Кіровоградської області

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2021 року № 3223

селище Онуфріївка

Про бюджет Онуфріївської
селищної територіальної
громади на 2022 рік

(код бюджету 11544000000)

 

На підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 77 Бюджетного кодексу України, проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" та проекту рішення Кіровоградської обласної ради “Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2022 рік”

СЕЛИЩНА РАДА
ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету селищної територіальної громади у сумі 171788167 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади – у сумі 169617900 гривень та доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – у сумі 2170267 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 171788167 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади – у сумі 167440100 гривень та видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – у сумі 4348067 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі 2177800 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі 2177800 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 25000 гривень, що становить 0,015 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі 100000 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.      

4.Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень бюджету Онуфріївської селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів, згідно з додатком 6 до цього рішення.

5.Надати право селищному голові затверджувати в установленому порядку зміни та доповнення до зазначених у пункті 4 обсягів капітальних вкладень бюджету Онуфріївської селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів з подальшим затвердженням сесією селищної ради.

6.Затвердити у складі видатків бюджету селищної територіальної громади кошти на реалізацію селищних програм у сумі 19197526 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

7.Установити, що у загальному фонді бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік:

1)до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2)джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

8.Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік:

1)у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених пунктами 10, 11 частини першої цієї статті);

2)у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

9.Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади згідно з пунктом 8 цього рішення, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 13, 71, 91 Бюджетного кодексу України.

10.Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади видатки загального фонду на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ;

2) нарахування на заробітну плату;

3) придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

4) забезпечення продуктами харчування;

5) оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

6) соціальне забезпечення;

7) поточні трансферти місцевим бюджетам;

8) забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

9) оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

10) оплату енергосервісу.

11.Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу селищної ради у 2022 році здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету селищної територіальної громади на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду.

12.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13.Розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади забезпечити:

1)затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2)здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, відповідно до пункту 7 частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

3)доступність інформації про бюджет селищної територіальної громади відповідно до частини п'ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням та змінами до нього, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

4)взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету, відповідно до частини 7 статті 22 Бюджетного кодексу України;

5)під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів - в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної

плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

6)у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв з дотриманням встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання на енергоносії та комунальні послуги тощо.

14.Селищному голові за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації здійснювати:

1)перерозподіл видатків бюджету селищної територіальної громади за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України;

2)передачу бюджетних призначень від одного розпорядника бюджетних коштів до іншого, відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України.

15.Делегувати селищному голові право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

16.У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому відділу селищної ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік.

17.Зажадати від Державної податкової служби в області забезпечити у 2022 році виконання затверджених показників податкових і неподаткових надходжень загального та спеціального фондів бюджету селищної територіальної громади.

18.Встановити, що додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

19.Доручити виконавчому апарату селищної ради здійснити оприлюднення цього рішення у друкованих засобах масової інформації в десятиденний строк з дня його прийняття, відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

20.Рішення "Про бюджет Онуфріївської селищної територіальної громади на 2022 рік" набирає чинності з 01 січня 2022 року.

21.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

 

Селищний голова Віталій БЕРЕЗА

Додатки:          
Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 5 Додаток 6 Додаток 7

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень