Онуфріївська громада

Кіровоградська область, Олександрійський район

Положення про порядок проведення громадських слухань в Онуфріївській селищній територіальній громаді

Дата: 04.02.2022 11:44
Кількість переглядів: 1383

Фото без опису

Положення про порядок проведення громадських слухань в Онуфріївській селищній територіальній громаді (далі – Положення) встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань в селищній територіальній громаді, а також урахування їх результатів Онуфріївською селищною радою, виконавчим комітетом селищної ради  та його структурними підрозділами.

Громадські слухання є однією з форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Право територіальної громади проводити громадські слухання

1. Територіальна громада селищної ради (далі - громада) має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами селищної ради, посадовими особами виконавчого комітету селищної ради, селищним головою, іншими посадовими особами місцевого самоврядування територіальної громади, під час яких члени громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

2. Ініціювати громадські слухання та брати участь у підтримці ініціативи проведення громадських слухань мають право члени селищної територіальної громади селищної ради, що на законних підставах проживають на території селищної ради, досягли повноліття та є дієздатними (далі - члени селищної територіальної громади).

2. Правове регулювання громадських слухань

Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та врахування їх результатів регулюється Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про доступ до публічної інформації", "Про звернення громадян", цим Положенням.

3. Принципи громадських слухань

1. Громадські  слухання  проводяться  на  засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов'язковим розглядом селищною радою, виконавчим комітетом селищної ради та його структурними підрозділами пропозицій, поданих під час їх проведення.

2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях, окрім осіб, визначених у підпункті 4 пункту 10 цього Положення.

3. Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях.

4. Уся інформація  (у тому числі  копії  документів),  пов'язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення селищної ради , рішення виконавчого комітету селищної ради, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на вебпорталі селищної ради у спеціальному розділі "Громадські слухання", можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами, відповідно до вимог цього Положення.

5. Кожен має право виступити на громадських слуханнях у порядку, встановленому цим Положенням.

6. Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

7. Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому числі, передвиборчої агітації.

8. Подані на громадських слуханнях пропозиції розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим Положенням строки, і за результатами такого розгляду обов'язково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення кожної пропозиції.

4. Предмет громадських слухань

1. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування селищної ради, у тому числі, але не обмежуючись цим:

1) Проєкти актів селищного голови, селищної ради, виконавчого комітету селищної ради.

2) Проєкти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в Онуфріївській селищній раді.

3) Звіти, доповіді чи інформація про роботу селищного голови, секретаря селищної ради, депутатів селищної ради, посадових осіб та структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, комунальних підприємств, установ, організацій.

4) Звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій - надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватися органами місцевого самоврядування (далі - надавачі послуг).

5) Інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів громади або її окремих частин.

6) Проєкти містобудівної документації

7) Інші питання місцевого значення, ініційовані особами, зазначеними в пункті 6 цього Положення.

5. Рівні громадських слухань

1. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

1) Всіх членів селищної територіальної громади - загальноселищні громадські слухання.

2) Частини членів громади, що мешкають у межах селищ, сіл, що входять до селищної ради, кварталу, вулиці, будинку (-ків) тощо.

 

Розділ II. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

6. Ініціатори громадських слухань

1.    Ініціатором громадських слухань можуть бути:

1) Ініціативна група членів територіальної громади в кількості від 3 до 9 осіб, обрана на зборах членів громади

2) Не менше трьох громадських об’єднань, благодійних організацій, органів самоорганізації населення, що поширюють свою діяльність на територію селищ, сіл.

3) Селищний голова, селищна рада, група депутатів в кількості не менше мінімального чисельного складу постійної комісії, встановленого Регламентом ради.

4)  Староста населеного пункту, який входить до громади.

2. У разі проведення громадських слухань у межах одного з населених пунктів селищної ради, необхідна кількість членів села обчислюється пропорційно до кількості мешканців територіальної громади

7. Подання ініціативи щодо проведення громадських слухань

1. Ініціатор не пізніше ніж за 30 календарних днів до запропонованої дати проведення громадських слухань подає до селищною ради пакет документів, який має містити:

1) Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення (далі - Повідомлення), в якому зазначається:

 • прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць та рік народження, домашня адреса, телефон, а також серії та номери паспортів членів ініціативної групи;
 • прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць та рік народження, домашня адреса та контактні дані (телефон, електронна пошта) особи, уповноваженої представляти ініціатора;
 • рівень громадських слухань відповідно до підпункту 1 пункту 5 Положення;
 • предмет громадських слухань (проєкт рішення, рішення, звіт та інше), що пропонується до розгляду;
 • очікувані наслідки в результаті проведення громадських слухань;
 • прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання (якщо вони відомі);
 • пропозиція щодо дати, часу та місця запланованих громадських слухань;
 • список і контактні дані осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше п'яти).

2) Підписні листи, заповнені за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, в яких на кожному аркуші зазначається:

 • предмет (проєкт рішення, рішення, звіт та інше) громадських слухань;
 • дата, час та місце запланованих громадських слухань;
 • порядковий номер підписанта у підписному листі;
 • прізвище, ім'я та по батькові підписанта (повністю);
 • число, місяць та рік народження підписанта;
 • домашня адреса підписанта в межах селищної ради, якщо ініційовано проведення загальноселищних громадських слухань, або в межах кварталу, вулиці, групи житлових будинків, житлового будинку, що відповідає рівню ініційованих громадських слухань;
 • контактний номер телефону підписанта;
 • особистий підпис підписанта на підтримку ініціювання громадських слухань, який одночасно є згодою на обробку персональних даних;
 • дата підписання підписного листа підписантом;
 • прізвище, ім'я, по батькові та підписи членів ініціативної групи.

2. До Повідомлення, а також у процесі підготовки громадських слухань - до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проєкти документів, що виносяться на слухання.

8. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських слухань

1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань реєструється загальним відділом селищної ради у системі документообігу не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання.

На вимогу представника ініціативної групи на копії Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань працівник загального відділу селищної ради проставляє штамп із зазначенням дати отримання Повідомлення, після чого повертає копію представнику.

2. Перший заступник селищного голови організовує роботу щодо перевірки поданих документів на відповідність їх вимогам законодавства та цього Положення, яка проводиться протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань.

За дорученням першого заступника селищного голови перевірку достовірності даних, зазначених у підписних листах, у терміни, визначені частиною першою цієї статті, здійснює відділ – центр надання арміністративних послуг селищної ради та по результатах перевірки інформує першого заступника селищного голови щодо кількості підписів, оформлених в установленому порядку.

3. При проведенні перевірки недійсними визнаються підписи (підписні листи):

1) Які містять неповну інформацію, передбачену формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

2)  Проставлені однією особою два або більше разів.

3) Проставлені особами, що не проживають в межах селищної ради, якщо ініційовано проведення загальноселищних громадських слухань, або в межах кварталу, вулиці, групи житлових будинків, житлового будинку, що відповідає рівню ініційованих громадських слухань.

4. За результатами проведення перевірки, не пізніше трьох робочих днів після її проведення, перший заступник селищного голови приймає одне з таких рішень:

1) Оприлюднити повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань на вебпорталі селищної ради у розділі "Громадські слухання", інформувати селищного голову про результати перевірки та вжити заходи, визначені у розділі III цього Положення.

2) Повернути Повідомлення для усунення недоліків відповідно до пункту 8.6 цього Положення.

3) Відхилити ініціативу щодо проведення громадських слухань відповідно до пункту 8 цього Положення.

5. Про прийняте рішення в межах триденного терміну структурний підрозділ виконавчого комітету селищної ради повідомляє особі, уповноваженій представляти ініціатора громадських слухань, у письмовій формі, зазначаючи інформацію стосовно опублікування повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань у відповідному розділі на вебпорталі селищної ради у розділі "Громадські слухання", або підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, або підстави відхилення ініціативи відповідно до цього Положення.

6. Повідомлення повертається для усунення недоліків за наявності хоча б однієї з двох таких підстав:

1) не дотримано вимог до оформлення Повідомлення, передбачених Законом України "Про звернення громадян" і статтею 7 цього Положення;

2) звернення підтримала недостатня кількість членів територіальної громади.

7. У разі повернення Повідомлення Ініціатор може протягом трьох робочих днів виправити виявлені порушення, додатково добрати необхідну кількість підписів та повторно подати повідомлення про ініціативу проведення громадських слухань.

У разі, якщо недоліки в цей строк не усунуто, Повідомлення залишається без розгляду.

8. Відхилити ініціативу про проведення громадських слухань можливо лише за наявності хоча б однієї з двох таких підстав:

1) запропонований предмет громадських слухань не належить до компетенції селищної ради, виконавчого комітету селищної та його структурних підрозділів;

2) звернувся суб'єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань.

 

Розділ III. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

9. Загальні питання підготовки і проведення громадських слухань

1. Підготовка загальноселищних, у тому числі вирішення організаційно-технічних питань, розробка плану заходів з організації та проведення громадських слухань, підготовка проєкту розпорядження про призначення громадських слухань здійснюється структурним підрозділом виконавчого комітету селищної ради, який координує проведення в територіальній громаді масових громадських заходів, громадських слухань, громадських обговорень та інших    форм    взаємодії    з   громадськістю    (далі - структурний     підрозділ, відповідальний за проведення громадських слухань) у співпраці з Ініціатором громадських слухань.

2. Підготовка місцевих громадських слухань, у тому числі, вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється структурним підрозділом селищної ради разом з Ініціатором громадських слухань.

3. Структурний підрозділ, відповідальний за проведення громадських слухань зобов'язаний організувати підготовку громадських слухань таким чином, щоб вони відбулися в час, дату і місці, що запропоновані Ініціатором громадських слухань, або в іншу дату, час чи місце, узгоджені з особою, уповноваженою представляти Ініціатора громадських слухань, але не пізніше чотирнадцяти календарних днів від запропонованої дати.

4. Спеціалісти селищної ради, керівництво комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали на прохання ініціаторів, організаційного комітету чи уповноваженої посадової особи або структурного підрозділу, відповідального за проведення громадських слухань.

5. У разі одночасного надходження кількох повідомлень про ініціативу проведення громадських слухань від різних ініціативних груп, але предметом яких є спільне питання, призначення таких громадських слухань, відбувається згідно з повідомленням про ініціативу проведення громадських слухань, яке надійшло до селищної ради раніше.

6. Повторні громадські слухання з одного питання можуть проводитися не раніше ніж через півроку після оприлюднення результатів розгляду селищною радою пропозицій, які були висловлені під час попередніх громадських слухань з цього питання.

10. Підготовка громадських слухань

1. Селищний голова не пізніше ніж через десять робочих днів після проведення перевірки поданих документів видає розпорядження про призначення громадських слухань (далі - розпорядження).

2. У розпорядженні зазначається:

1) Предмет та рівень громадських слухань.

2)  Дата, час, місце їх проведення.

3)  Ініціатор громадських слухань.

4) Структурний підрозділ, відповідальний за проведення громадських слухань, та відповідальні профільні структурні підрозділи.

5)  Особи, що запрошуються на слухання.

6)  План заходів з організації та проведення слухань та календарний план їх виконання.

7) Створення в разі необхідності організаційного комітету з підготовки слухань.

8)  Створення в разі необхідності експертних груп.

3. Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини селищної ради.

4. Участь у громадських слуханнях обов'язкова для їх ініціаторів, авторів проєктів     документів    (актів),    які   виносяться    на   громадські    слухання, представників профільних структурних підрозділів виконавчого комітетуселищної ради, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, до компетенції яких належить питання, порушене на громадських слуханнях, депутатів і посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

5. Розпорядження оприлюднюється в порядку, передбаченому законодавством, а також розміщується на вебпорталі селищної ради в спеціальному розділі "Громадські слухання" невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з моменту його затвердження та у той самий строк надсилається електронним листом скан-копія розпорядження Ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету, експертної групи (у разі їх створення) і посадовим особам, участь яких визнана обов'язковою.

11. Організація громадських слухань ініціаторами

1. Якщо  протягом  п’яти  робочих  днів  з   моменту  отримання селищною радою належно оформленого Повідомлення не прийнято відповідного розпорядження або не надано доручення, громадські слухання проводяться за принципом мовчазної згоди. Ініціатор проводить громадські слухання в дату, час та місці, що зазначені в Повідомленні, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє селищному голові та іншим запрошеним особам не пізніше ніж у тижневий термін до дня проведення. У такому випадку громадські слухання проводяться з дотриманням вимог цього Положення.

12. Інформування громади про проведення громадських слухань

1. Одразу після затвердження розпорядження, але не пізніше ніж за сім календарних днів до призначеної дати громадських слухань, структурний підрозділ, відповідальний за проведення громадських слухань, забезпечує сповіщення селищної територіальної громади про проведення громадських слухань на вебпорталі селищної ради.

Також сповіщення про проведення громадських слухань можуть поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.

В інформаційному повідомленні про проведення громадських слухань має бути вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань, їх Ініціатора, предмет, а також про те, де, в які дні та години члени громади можуть ознайомитися з матеріалами громадських слухань.

2. В разі проведення громадських слухань місцевого значення ініціативна група з підготовки та проведення громадських слухань самостійно забезпечує сповіщення територіальної громади відповідної території.

3. Інформація про проведення громадських слухань також може бути розміщена на дошках оголошень відповідної територіальної частини, в якій заплановано громадські слухання. Друк оголошення та його розміщення самостійно забезпечує ініціативна група.

13. Діяльність організаційного комітету та експертних груп

1. До складу організаційного комітету входять обов'язково представники Ініціатора громадських слухань, посадові особи структурного підрозділу, відповідального за проведення громадських слухань. А також до складу організаційного комітету можуть входити депутати селищної ради, посадові особи виконавчого комітету селищної ради, посадові особи профільного структурного підрозділу, представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов'язана з предметом громадських слухань.

2. Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом.

3. Ініціатор (або організаційний комітет, у разі його створення) відповідає за складання проєктів підсумкових документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо), проєкт порядку денного, проєкт регламенту, інших матеріалів та пропозицій громадських слухань, які можуть розміщуватися на вебпорталі Онуфріївської селищної ради у розділі "Громадські слухання" та поширюватися в засобах масової інформації.

4. Експертні групи, в разі їх утворення розпорядженням, готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські слухання, та доповідають по них на громадських слуханнях.

 

Розділ IV. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

14. Учасники громадських слухань

1. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань. Члени громади приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські слухання. Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не може вмістити всіх бажаючих членів громади, Ініціатор зобов'язаний призначити додаткові слухання в порядку, передбаченому цим Положенням.

2. На громадські слухання можуть бути запрошені:

1)  Депутати Кіровоградської обласної ради.

2)  Депутати Онуфріївської селищної ради.

3) Посадові особи виконавчого комітету селищної ради.

4) Представники  підприємств,  установ  та  організацій,  до   предмету відання яких належить тематика громадських слухань.

5)  Фахівці з питань, що є предметом громадських слухань.

6)  Старости.

7) Інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких пов'язана з предметом громадських слухань.

15. Реєстрація учасників громадських слухань

1. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Незареєстровані особи не можуть брати участі у слуханнях.

Реєстрацію учасників громадських слухань забезпечує їх Ініціатор.

2. Для реєстрації особам необхідно пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує проживання на законних підставах у межах громади, якщо ініційовано проведення загальноселищних громадських слухань, або в межах вулиці, групи житлових будинків, житлового будинку, що відповідає рівню ініційованих громадських слухань. У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, домашня адреса, проставляються підписи зареєстрованих.

3. Членам територіальної громади, що мають право голосу, під час реєстрації видають мандати для голосування.

16. Право голосу на громадських слуханнях

1. Право голосу на громадських слуханнях мають повнолітні члени селищної територіальної громади, що на законних підставах проживають в межах громади, якщо ініційовано проведення загальноміських громадських слухань, або в межах кварталу, вулиці, групи житлових будинків, житлового будинку, що відповідає рівню ініційованих громадських слухань.

2. Інші члени громади, які не проживають в межах громади, якщо ініційовано проведення загальноселищних громадських слухань, або не проживають в межах вулиці, групи житлових будинків, житлового будинку, що відповідає рівню ініційованих громадських слухань, беруть участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

17. Початок громадських слухань

1. Розпочинає громадські слухання Ініціатор.

2. Ініціатор організовує вибори головуючого, секретаря та членів лічильної комісії. Ці особи обираються з числа учасників громадських слухань, наділених правом голосу, більшістю голосів присутніх членів громади з правом голосу. Головуючим, секретарем та членами лічильної комісії не можуть бути обрані депутати селищної ради, посадові особи місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, організацій; членами лічильної комісії також не можуть бути голова та секретар громадських слухань.

3. Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.

4. Секретар громадських слухань веде, підписує та передає селищній раді протокол громадських слухань у порядку, передбаченому цим Положенням.

5. Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов'язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням мандатів для голосування.

6. Легітимними вважаються громадські слухання за умови, якщо в них брало участь не менше половини членів територіальної громади, які підтримали ініціативу щодо проведення громадських слухань відповідного рівня.

18. Порядок денний та регламент громадських слухань

1. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічі членів громади з депутатами селищної ради, посадовими особами місцевого самоврядування, надавачами послуг. Учасники громадських слухань можуть їх заслуховувати, порушувати питання та вносити пропозиції.

2. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання вносяться до протоколу.

3. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджуються порядок денний та регламент проведення громадських слухань.

4. Регламентом  визначається  час,  відведений  для звітів, доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має обов'язково передбачати:

4.1. Доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета громадських слухань.

4.2. Виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців.

4.3. Час для запитань, виступів учасників громадських слухань і для прийняття рішення громадських слухань.

5. Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку залежно від предмета громадських слухань.

6. Не допускаються на громадських слуханнях розгляд та прийняття рішень з питань, які не були зазначені в повідомленні про ініціативу щодо проведення громадських слухань.

19. Порядок проведення громадських слухань

1. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом слухань.

2. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.

3. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань,   норм етичної   поведінки,   не   допускати   вигуків,   образ,  вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

4. У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв'язку з порушенням порядку в громадському місці.

5. Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують правоохоронні органи та/або добровільні громадські формування з охорони громадського порядку.

20. Висвітлення перебігу громадських слухань

1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, при необхідності проводяться їх онлайн-трансляція та аудіозапис.

2. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис чи онлайн-трансляцію громадських слухань.

3. Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію.

21. Прийняття рішення

За результатами обговорення предмета громадських слухань простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.

 

Розділ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

22. Протокол громадських слухань

1. У ході громадських слухань складається протокол згідно з додатком 2 до цього Положення, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань не пізніше трьох календарних днів після їх проведення, та невідкладно, але не пізніше ніж через 10 календарних днів після проведення громадських слухань, надсилається до селищної ради разом із заявою, оформленою відповідно до додатка 2 до цього Положення.

2. Протокол має містити:

1)  Дату, час і місце проведення громадських слухань.

2)  Вид та предмет громадських слухань.

3) Кількість учасників громадських слухань загалом та кількість учасників громадських слухань, наділених правом голосу.

4) Інформацію про легітимність громадських слухань.

5)  Детальний виклад перебігу громадських слухань.

6)  Пропозиції, що були висловлені в ході слухань.

7)  Результати голосування.

8)  Рішення громадських слухань.

До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі.

3. Протокол оформлюється в трьох примірниках.

Один примірник протоколу зберігається уповноваженою посадовою особою або виконавчим органом з питань громадської участі. Другий  примірник уповноважений виконавчий орган селищної ради передає ініціаторові не пізніше 5 робочих днів з дня проведення слухань. Третій – вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань не пізніше 5 робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступним для ознайомлення впродовж не менше одного місяця.

Фотокопія потоколу оприлюднюється на вебпорталі селищної ради у спеціальному розділі "Громадські слухання".

23. Розгляд рішень громадських слухань

1. За дорученням першого заступника селищного голови визначається одна або більше відповідальних постійних комісій селищної ради, до предмету відання яких відноситься порушене під час громадських слухань питання. Копії заяви та протоколу громадських слухань направляються на розгляд до структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, до компетенції яких відноситься вирішення питань, порушених під час проведення громадських слухань, для розгляду.

2. Посадові особи структурних підрозділів, визначених відповідальними за розгляд пропозицій, протягом 14 календарних днів від дня отримання відповідного доручення розглядають пропозиції та за результатом розгляду по кожній пропозиції приймають одне із таких рішень:

1) Врахувати пропозицію - в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації та календарний план їх виконання.

2) Відхилити пропозицію - в такому випадку зазначаються аргументовані причини цього рішення.

3) Частково врахувати пропозицію - в такому випадку зазначаються і причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.

3. Посадові особи структурних підрозділів, визначених відповідальними за розгляд пропозицій, в терміни, визначені підпунктом 2 пунктом 23 цього Положення, направляють результати розгляду відповідальним постійним комісіям селищної ради, визначеним дорученням відповідно до пункту 1 статті 23 цього Положення (далі - відповідальні комісії).

4. Відповідальні комісії після отримання результатів розгляду пропозицій громадських слухань розглядають їх на найближчому засіданні.

На засідання обов'язково запрошуються Ініціатор громадських слухань, якому надається слово для виступу, та посадові особи структурних підрозділів, визначених відповідальними за розгляд пропозицій.

5. На засіданні заслуховуються запропоновані заходи для вирішення питань, порушених під час громадських слухань, та календарний план їх виконання. За результатом розгляду відповідальними комісіями приймається одне з таких рішень:

1) Рекомендувати затвердити в установленому порядку календарний план структурним підрозділом, визначеним відповідальним за розгляд пропозицій.

2) Рекомендувати відповідальному структурному підрозділу у десятиденний термін доопрацювати календарний план відповідно до пропозицій, наданих під час засідань, та повторно подати його на розгляд відповідальним комісіям.

6. Структурні підрозділи, визначені відповідальними за розгляд пропозицій громадських слухань, зобов'язані до 1 числа кожного місяця інформувати першого заступника селищного голови про стан виконання календарного плану заходів з реалізації пропозицій громадських слухань.

7. За результатом виконання календарного плану заходів з реалізації пропозицій громадських слухань структурний підрозділ, визначений відповідальним за розгляд пропозицій громадських слухань, в установленому порядку надає відповідальним комісіям звіт про виконання зазначеного календарного плану.

24. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадських слухань

Календарний план, протоколи засідань відповідних комісій, звіт про виконання календарного плану, інші акти органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі громадських слухань, а також актуальна інформація про їх виконання розміщуються на вебпорталі селищної ради у спеціальному розділі "Громадські слухання".

 

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Чинний текст Положення про громадські слухання доводиться до відома членів громади, депутатів, органів та посадових осіб селищної ради. З цією метою текст Положення про громадські слухання:

 • оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації;
 • розміщується на вебпорталі селищної ради;
 • надсилається в місцеві осередки громадських організацій і політичних партій;
 • видається членам громади на їх прохання.

2. У селищній раді ведеться Реєстр громадських слухань, до якого заносяться: теми громадських слухань, місце їх проведення, посада й прізвище головуючого на слуханнях, кількість учасників, кількість пропозицій, що надійшли під час слухань, адресати органів і посадових осіб, яким направлено звернення, пропозиції, рішення громадських слухань; інші дані.

3. До Реєстру громадських слухань додаються протоколи громадських слухань, список зареєстрованих учасників громадських слухань, відповіді органу і посадових осіб місцевого самоврядування та результати розгляду пропозицій і звернень, що були подані під час громадських слухань, результати розгляду висновків і рекомендацій слухань органами місцевого самоврядування.

 

Додатки:

Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань
Підписний лист
Протокол громадських слухань
Список реєстрації учасників громадських слухань


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень